Współorganizator:

Hanna Werblan-Jakubiec i zespół Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Hanna Werblan-Jakubiec
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego to miejsce, gdzie uczymy rozumienia otaczającej nas przyrody. Od 10 lat organizujemy rodzinne wydarzenie edukacyjne pt. „Rośliny, Owady i Miód” – pokazujemy świat dzikich zapylaczy, rośliny które im towarzyszą i nasze działania na rzecz zachowania przyjaznego dla owadów środowiska naturalnego. W 2017 roku, przy pomocy naszych partnerów postanowiliśmy połączyć „Rośliny, Owady i Miód” z nowym wydarzeniem – Warszawskim Festiwalem Kulinarnym.
Pomysł organizacji Festiwalu powstał w ramach projektu „Wielki Piknik”, w którym podejmujemy temat bezpieczeństwa żywnościowego. W projekcie jeden afrykański i 13 europejskich ogrodów botanicznych wspólnie toczą debatę o globalnych i lokalnych problemach żywnościowych i zapraszając mieszkańców swoich miast i krajów do wspólnego wypracowywania rozwiązań.
Podczas ubiegłorocznego Festiwalu połączyliśmy siły by zrozumieć wpływ tego co i jak jemy na środowisko oraz tworzyć lokalną i przyjazną przyrodzie oraz ludziom kuchnię.